Werkwijze

Onze belofte

U

Transparant

N

Kwaliteit

Betrokkenheid

“Wij denken graag vroeg mee”. Dit is een uitspraak die veel bouwbedrijven graag bezigen. Wij denken ook graag vroeg mee, maar wij stappen liever vroeg volledig in het project. In die gedachtegang gaan we namelijk met de opdrachtgever op zoek naar de meeste slimme, passende manier van bouwen en ook ontwikkelen. Door te streven naar volledige transparantie tussen opdrachtgever en aannemer kan er in een vroeg stadium al een basis gelegd worden voor een project dat ook in deze tijden budgettair kan worden vastgelegd en waar men vooraf afspraken kan maken over risico’s. Als we een risico op tijd kunnen herkennen, kunnen we ook samen kijken hoe we dit managen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Medewerkers zijn het kapitaal van onze onderneming

Wij hebben een loyaal personeelsbestand van ca. 30 werknemers met een mix aan ervaren vaklui en leergierige vakbekwame jongeren. Middels cursussen blijft iedereen goed op de hoogte van ontwikkelingen van de laatste bouwtechnieken op het gebied van materialen en installaties. 

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Bij Bouwbedrijf Th. van Kasteren creëren we een gezonde en veilige werkomgeving waarin eenieder voldoende kansen krijgt om zijn of haar specifieke talenten te ontwikkelen. Zo ruimen wij arbeidsplaatsen in voor mensen met een verstandelijke beperking. Tevens zijn wij een erkend leerbedrijf ten behoeve van zowel bouw als onderhoud. In het kader van social return bieden wij mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt actief deel te nemen in de bouw van projecten. Wij sponsoren tal van activiteiten op het gebied van cultuur, sport en verenigingsleven in de Veldhovense gemeenschap.

Duurzaamheid

Het thema milieu wordt in de bouw steeds belangrijker. Circulair bouwen wordt steeds belangrijker om het gebruik van grondstoffen te reduceren. Met het toepassen van energiezuinige installaties hanteren wij de uitgangspunten van BENG en NOM. Ter vergroting van de biodiversiteit gaan we uit van natuurinclusief bouwen. Met de ontwikkeling van innovatieve woonconcepten zoals FlexxHouse en FlexxBoxx spelen we in op de vraag naar compacte, demontabele prefab leefruimtes.    

Bouwbedrijf Th. van Kasteren is volledig gecertificeerd

Certifcering ISO9001

VCA** Veiligheidscertificering

Lid van Bouwend Nederland

FSC gecertificeerd

Erkend leerbedrijf

Nieuwe huisvesting

In 2019 hebben wij ons eigen kantoor grondig gerenoveerd waarbij we extra aandacht hebben besteed aan duurzaamheid en een gezond binnenklimaat. Een verhoging van onze orderportefeuille en toename van het personeelsbestand was aanleiding voor het updaten van installaties en veilige en gezonde werkplekken.   

Opdrachtgevers

Al vanaf het begin van de oprichting in het begin van de jaren ’70 heeft Bouwbedrijf Th. van Kasteren, zich buiten projectontwikkeling om, voornamelijk gericht op de zakelijke markt. Dat wil zeggen dat we veel van de ondergenoemde vaste opdrachtgevers ook al jaren aan ons hebben weten te binden. Door intensieve samenwerking en van elkaar te weten wat we mogen verwachten, is onze organisatie erin geslaagd om opdrachtgevers in ieder opzicht te ontzorgen.


Gemeente Eindhoven

Diverse nieuwbouw en onderhoud ten behoeve van gemeentelijke panden en schoolgebouwen.

Severinus Stichting

Van deurkruk tot aan een complete nieuwbouwwijk en weer de renovatie hiervan in bouwteamverband

Dienst Vastgoed Defensie

Van het schilderen van een pand, tot aan het compleet renoveren van 1800 kozijnen in 12 gebouwen of het maken van een complete nieuwbouw voor het huisvesten van soldaten.

Rijksvastgoedbedrijf

Het renoveren van meerdere complexen, van vuurwerkopslag tot aan huisvestingsprojecten.

 

Pathé Theatres B.V.

Hier hebben wij in de laatste 3 jaar landelijk grote renovaties gedaan en nieuwe concepten gebouwd.                       

Brabants Wonen

Hiervoor hebben wij meerdere woningbouwprojecten in Veldhoven gebouwd, waarbij we ook de kopersbegeleiding en het complete infra traject op ons hebben genomen.

Veldbroek BV

Voor Veldbroek hebben wij woonhof Aangelag gebouwd, waar in 4 grote woonunits 24 bewoners van Severinus zijn komen wonen. Voor deze opdrachtgever hebben wij al meerdere woon/zorgcomplexen mogen realiseren.

Perrée en Partners

Hiervoor hebben wij eind 2017 14 appartementen en 2 commerciële ruimtes in de Eindhovense binnenring gerealiseerd.

Bouwbedrijf Th. van Kasteren

Heiberg 29
5504 PA Veldhoven
+31 (0)40 254 99 91

info@thvankasteren.nl